Malerskolen
i
Odense

Jeg blev udlært i 1940 og min læremester Chr.Hansen Gummerup anbefalede mig at tage på malerskole i Odense - det blev til 4 vintre af 5 måneder, det er en periode man aldrig glemmer det skyldes især overlære Marlo Jonsen og hans medarbejdere Mogens Ellekær og Poul Hesby. Foruden almene fag som dansk regning bogføring havde vi kemi materialelære opmåling, men det altoverskyggende var arbejdet med farver og kompositioner.

1.klasse her begyndte vi med at indtegne mønstre i kvadreret hæfte, lærte her at komponere, når vi havde fundet et godt mønster blev det sat op i stor størrelse og udført i afstemte farver udførelsen foregik på frihånd hvilket gav øvelse i penselføring. Tegning af bogstaver og lære at indregne mellemrum blev der arbejdet meget med og selve maling af skriften blev der øvet med for at gøre den så levende som muligt.

2. klasse er opgaverne anderledes og sværere end i første, men målet er det samme at blive fortrolig med komposition og farveafstemning nu arbejdes der med komponering af friser,vare og bomærker,der findes også båse med vægge og døre hvori der arbejdes tæt på det praktiske.

3.klasse er afslutningen på svendeskolen,her aflægges en afgangsprøve der giver adgang til fortsættelse i mesterklassen.Opgaverne omfatter udarbejdelse og udførelse af dekoration i forskellige materialer såsom vægdekoration i kalkdekoration,oliefarvedekoration,dekorativ lasering og dekorativ skrift samt studietegninger af forskellige modeller.

i Mesterklassen er formålet at sammendrage alt det lærte i skolens tre forudgående klasser og give de malere der senere agter at blive mestre en omfattende dekorativ og handelsmæssig uddannelse.De faglige opgaver består udelukkende i komponering og udførelse af personlige dekorationer i stort format på skolens dertil indrettede vægge og rum og omfatter kalk- og freskomaleri oliefarvedekorationer, reklamemaleri,plakater. Som forarbejde til dekorationerne arbejder vi med studietegning, der udføres i blyant,kul og akvarel.

Disse år på Odense malerskole har været mig til stor glæde og nytte og har gjort sit til at gøre faget spændende og interessant


tilbage